Generalne wykonawstwo Retail Parku w Wrocławiu przy ul. Rychtalskiej. Proces inwestycyjny obejmował budowę parku handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkingiem. Powierzchnia całkowita 3.100 m3, kubatura 18.000 m3. Wykonano roboty ziemne, żelbetowe, murowe, elewacyjne, dachowe, wykończeniowe, powierzchnie utwardzone, tereny zielone, sieci i przyłącza, instalacje elektryczne oraz sanitarne.