Adaptacja istniejącego obiektu przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie na sklep ALDI. Powierzchnia całkowita 1300 m2, kubatura 6800 m3. Zakres prac obejmował wykonanie prac rozbiórkowych, budowlanych, elektrycznych, sanitarnych oraz prac terenu zewnętrznego do stanu „pod klucz”.