Generalne wykonawstwo robót. Prace modernizacyjne polegały na przebudowie sklepu Tesco na Netto w Międzyrzeczu. Wykonane zostały prace budowlane, remontowe oraz montażowe budynku, których celem była zmiana obecnego formatu na format "NETTO" oraz wydzielenie stref dla Najemcy. Powierzchnia całkowita - 3278,69 m2, kubatura - 19672,14 m3. Prace budowlane, remontowe, instalacje sanitarne, elektryczne oraz hydrauliczne.