Podpisanie umowy ze Sky Tower S.A. Generalne wykonawstwo przebudowy powierzchni w obiekcie Sky Tower.

Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo przebudowy powierzchni w obiekcie Sky Tower. Roboty budowlane w obiekcie Sky Tower przy ul. Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu. Przebudowa istniejących lokali usługowych i połączenie ich w lokal +1.UM.01 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na usługi medyczne na kondygnacji piętra +1 w budynku B1 Sky Tower. Powierzchnia całkowita 1257 m2,[...]

Podpisanie umowy z PHU STEP Robert Zawalich. Generalne wykonawstwo robót.

Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót. Kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac wykończeniowych w ramach inwestycji PIZZA HUT w Wałbrzychu przy ul. Wieniawskiego 70. Powierzchnia całkowita 154,61 m2, kubatura 881,28 m3. Prace budowlane, wykończeniowe, instalacje sanitarne i elektryczne. Inwestor: PHU STEP Robert Zawalich

Generalne wykonawstwo robót. Prace modernizacyjne polegające na przebudowie sklepu Tesco na Netto w Szamotułach.

Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót. Prace modernizacyjne polegające na przebudowie sklepu Tesco na Netto w Szamotułach. Wykonanie prac budowlano-montażowo-remontowych na nieruchomości zabudowanej sklepem prowadzonym pod szyldem „TESCO”, których celem jest zmiana obecnego formatu na format „NETTO”. Powierzchnia całkowita: 3012,2 m2, kubatura: 18073,2[...]