Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wraz z lokalami usługowymi i garażem podziemnym.


Budowa domu studenckiego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu. Powierzchnia całkowita 10.000 m2, kubatura 40.000m3. Roboty ziemne, żelbetowe, murowe, elewacyjne, dachowe, wykończeniowe, powierzchnie utwardzone, tereny zielone, sieci i przyłącza, instalacje elektryczne oraz sanitarne. 


Inwestor: Dom Developer Wrocław