Generalne wykonawstwo robót. Prace modernizacyjne polegające na przebudowie sklepu Tesco na Netto w Szamotułach.

Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót. Prace modernizacyjne polegające na przebudowie sklepu Tesco na Netto w Szamotułach. Wykonanie prac budowlano-montażowo-remontowych na nieruchomości zabudowanej sklepem prowadzonym pod szyldem „TESCO”, których celem jest zmiana obecnego formatu na format „NETTO”. Powierzchnia całkowita: 3012,2 m2, kubatura: 18073,2[...]